ReadyPlanet.com
dot dot
dot
รายละเอียด
dot
bulletระเบียบและประกาศต่างๆ
bulletแบบฟอร์ม
dot
อัตราดอกเบี้ย
dot
bulletอัตราดอกเบี้ยเงินกู้
bulletอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก
bulletโปรแกรมคำนวณเงินกู้
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

เงินกู้ สามัญ ร้อยละ 6.25                                                                                                     มีผลตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2550 เป็นต้นไป

เงินกู้ ฉุกเฉิน ร้อยละ 6.25                                                                                                      มีผลตั้งแต่วันที่  15 พฤศจิกายน 2550 เป็นต้นไป

เงินกู้เพื่อการศึกษา ร้อยละ 4.5                                                                                                มีผลตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2553 เป็นต้นไป

เงินกู้พิเศษเคหะฯ  ปีที่ 1 ร้อยละ 3.5    ปีที่ 2  ร้อยละ 4   ปีที่ 3 ร้อยละ  5.5                       มีผลตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคม 2553 เป็นต้นไป

เงินกู้สามัญใช้หุ้นหรือเงินฝากค้ำประกัน ร้อยละ 5.8                                                         มีผลตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2554 เป็นต้นไป

เงินกู้ยืมให้สหกรณ์อื่น     ร้อยละ  5                                                                                         มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2554  เป็นต้นไป

เงินกู้ home sweet home plus ร้อยละ 5.5                                                                             มีผลตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2555 เป็นต้นไป

เงินกู้ โครการสินเชื่อรถยนต์ ร้อยละ 5.5                                                                               มีผลตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2555 เป็นต้นไป

 Copyright © 2011 All Rights Reserved.

สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมศุลกากร จำกัด
ที่อยู่ :  เลขที่1 ถนนสุนทรโกษา เขต :  คลองเตย แขวง : คลองเตย
จังหวัด :กรุงเทพฯ      รหัสไปรษณีย์ : 10110
เบอร์โทร :  02-6677984 026677986.     มือถือ :  0830130133 โทรสาร 02-6676995
อีเมล :sahakorn_customs@hotmail.com
เว็บไซต์ : customs-sahakorn.com